Vandkvaliteten

 
Se vores seneste analyserapport ... Læs mere

Takster

 
Se vores takster, gebyrer og afgifter ... Læs mere

Oplever du problemer

 
Oplever du faldende vandtryk eller andre ændringer i det daglige - så kontakt os endelig ...
Meddelelser fra Våbensted Vandværk
 
 
6. juni 2024 : Alle forbrugere af Våbensted vandværk skal have skiftet vandmåler, dette vil ske i perioden 1. august til 31. oktober.
  
 
27. februar 2024: Ordinær generalforsamling blev afholdt i går d. 26. februar, hvor beretning, årsrapport, budget og investeringsplan blev godkendt. (18 deltagere)
 
 
Våbensted Vandværk afholder årets ordinære generalforsamling mandag d. 26. februar 2024 kl. 19.00 i Foreningshuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Årsrapport, budget og investeringsplan, som fremlægges til godkendelse kan ses her på hjemmesiden under fanebladet "Regnskab"  .
 
 
1. februar 2024: Der er i øjeblikket et større vandforbrug end normalt. Tjek venligst jeres vandforbrug og kontakt Kurt på tlf. 24986568 hvis I ser noget unormalt.
 
 
4. december 2023: Årlig forbrugerinformation og takstblad for 2024 kan nu ses her på hjemmesiden.
Forbrugerinformation under fanen "Vandkvalitet" og takstbladet under fanen "Takster"
 
 
28. februar 2023: Våbensted Vandværk har i går d. 27. februar afholdt årets ordinære generalforsamling, hvor beretning, årsrapport, budget og investeringsplan blev godkendt.
 
 
22. februar 2023: Årets generalforsamling afholdes i foreningshuset mandag d. 27. februar kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Årsrapport, budget og investeringsplan, som fremlægges til godkendelse, kan ses her på hjemmesiden under fanebladet "Regnskab"
 
 
26. januar 2023: Der er i øjeblikket større vandforbrug end normalt. Tjek jeres vandforbrug og ring til Kurt tlf. 24986568 hvis I ser noget unormalt.
 
 
2. december 2022: Årlig forbrugerinformation og takstblad for 2023 kan nu ses her på hjemmesiden.
Forbrugerinformation under fanen "Vandkvalitet" og takstbladet under fanen "Takster"
 
 
 
1. marts 2022: Våbensted Vandværk har, i går 28. februar, afholdt den ordinære generalforsamling hvor beretning, årsrapport, budget og investeringsplan blev godkendt.
 
 
1. marts 2022: Våbensted Vandværk har, i går 28. februar, afholdt en ekstraordinær generalforsamling hvor eneste punkt på dagsorden var godkendelse af vandværkets vedtægter. Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget, og kan ses under fanen "Vedtægter".
 
 
22. februar 2022: Våbensted Vandværk afholder ekstraordinær general forsamling i foreningshuset mandag d. 28. februar kl. 19.00, hvor eneste punkt på dagsorden er endelig godkendelse af vedtægter, som blev godkendt på den ordinære generalforsamling d. 7. juni 2021.
 
Efterfølgende ca. kl. 19.15 afholdes den ordinære generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Årsrapport, budget og investeringsplan kan ses her på hjemmesiden under fanen "Regnskab".
 
 
3. december 2022: Årlig forbrugerinformation og takstblad for 2022 (uden ændringer) kan nu ses her på hjemmesiden.
Forbrugerinformation under fanen "Vandkvalitet" og takstbladet under fanen "Takster"
 
 
7. september 2021: Vi har i øjeblikket stort vandforbrug på Våbensted Vandværk. Tjek venligst jeres vandforbrug og ring hvis I ser noget unormalt på ledningsnettet. Ring til Kurt på tlf. 24986568
 
8. juni 2021: Årets generalforsamling blev afholdt i går, hvor beretning, regnskab, budget og investeringsplan blev godkendt. 
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter blev enstemmigt vedtaget. Da der ikke var mødt 25% af andelshaverne, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Den vil blive afholdt til næste år, i februar måned, umiddelbart før den ordinære generalforsamling.
 
 
7. maj 2021: På bestyrelsesmøde d. 5. maj blev det besluttet at årets udsatte generalforsamling afholdes mandag d. 7. juni 2021.
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, som kan ses under fanebladet "Vedtægter" her på hjemmesiden. Den væsenligste ændring er omdannelse af selskabsformen, fra at være et Andelsselskab, til at blive et Andelsselskab Med Begrænset Ansvar. (et såkaldt A.M.B.A.)
I praksis betyder det at den enkelte andelshaver højest hæfter med det beløb, som blev betalt til selskabet på det tidspunkt hvor andelshaveren (ejendommen) blev medlem af vandværket.
På nuværende tidspunkt hæfter andelshaverne personligt og solidarisk.
For at kunne ændre vedtægterne skal mindst 25% af andelshaverne være repræsenteret på generalforsamlingen, og heraf skal mindst 2/3 af medlemmerne stemme for. Hvis der ikke er mødt 25% til generalforsamlingen, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 
 
 4. maj 2021: P.g.a. reparationer på ledningsnettet vil der i dag mellem kl. 10.00 og 12.00 kortvarigt være lukket for vandet i nedenstående områder:
Krårupvej og Nielstrupvej samt ejendomme på Krårup Møllevej med ulige husnr. 11, 15, 17, 21 og lige husnr. 16, 18, 20, 22, 24.
 
 
28. april 2021: På Rødeledsvej vil der i dag 28. april og i morgen 29. april være driftsforstyrelser p.g.a. arbejde på ledningsnettet. Der kan kortvarigt være lukket for vandet.
 
 
25. januar 2021: Vandværkets bestyrelse har besluttet at udsætte årets generalforsamling, der ifølge vedtægterne skal afholdes i februar måned. Når coronasituationen ser bedre ud, vil vi melde en dato ud. (forhåbentlig i marts eller april)
 
 
1. december 2020: Årlig forbrugerinformation og takstblad for 2021 kan nu ses på hjemmesiden.
Forbrugerinformation under fanen "Vandkvalitet" og takstblad under fanen "Takster"
 
 
Våbensted Vandværk har afholdt årets generalforsamling tirsdag d. 25. februar 2020, hvor beretning, regnskab, budget og investeringsplan blev godkendt.
Regnskab, budget og investeringsplan kan ses under fanebladet "Regnskab"
 
Årets generalforsamling afholdes, i foreningshuset, tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægterne.
 
2. december 2019: Årlig forbrugerinformation og takstblad for 2020 kan nu ses på hjemmesiden.
Takstblad under fanen "Takster" og forbrugerinformation under fanen "Vandkvalitet"
 
 
På grund af reparationer på ledningsnettet, kan der mandag d. 17. juni 2019 fra kl. 07.30 og resten af dagen være uregelmæssigheder i vandforsyningen til følgende områder:
Maribovej ulige nr. 77 - 141
Maribovej lige nr.   62 - 114
Snedkervej
Smedevej
Våbensted Byvej
 
 
Våbensted Vandværk har afholdt årets generalforsamling i Foreningshuset onsdag d. 27. februar 2019, hvor beretning, regnskab, budget og investeringsplan blev godkendt. 
Regnskab, budget og investeringsplan kan ses under fanebladet "Regnskab".
Generalforsamlingsreferat kan ses under fanebladet "Bestyrelse".
 
 
Årlig forbrugerinformation kan ses under fanen "Vandkvalitet"
 
 
Onsdag d. 30. januar 2019 kl. 11.50: Hovedledningen syd for motorvejen er ved et uheld blevet gravet over, så Agerrup- og Engestofteområdet har i øjeblikket ikke vand. Skaden forventes udbedret i løbet af eftermiddagen.
 
 
Vi afholder årets generalforsamling, i foreningshuset, onsdag d. 27. februar 2019 kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægterne
 
 
På grund af reparationer på ledningsnettet, kan der onsdag d. 12. december 2018 kortvarigt være lukket for vandet, mellem kl. 08.30 og 12.00, på Krårupvej fra ulige nr. 13 til og med nr. 33 og lige nr. 18 til og med nr. 50 
 
 
Våbensted Vandværk har afhodt årets generalforsamling i foreningshuset tirsdag d. 20 februar 2018, hvor beretning, regnskab, budget og investeringsplan blev godkendt. Regnskab, budget og investeringsplan kan ses under fanebladet "Regnskab".  
Generalforsamlingsreferat kan ses under "Bestyrelse".
 
 
Hvis der er forbrugere der ønsker besked via sms, når vi ved planlagte reparationer på ledningsnettet, lukker for vandet kan man indtaste mobilnr. og adresse på kontaktformularen her på hjemmesiden.
 
 
Onsdag d. 15. november 2017 er der lukket for vandet fra kl. 9.00 til kl. 12.00, da vi skal have monteret (renoveret) to stophaner ved vandværket. Der vil dog være vand til forbrugerne syd for motorvejen.
 
 
På grund af reparationer på ledningsnettet, kan der tirsdag d. 26. september 2017 fra kl. 8.00 og resten af formiddagen være uregelmæssigheder i vandforsyningen til følgende områder.
Maribovej nr. 112 til Maribovej nr. 144
Rødeledsvej
Hviidvej
Krårup Møllevej
Krårupvej
Nielstrupvej
 
 
 
 
 
 
 
Vandværkets bestyrelse
Våbensted Vandværk A.M.B.A. | Maribovej 143, 4990 Sakskøbing  | Tlf.: 60 21 34 35